میرزا کوچک جنگلی


J A N G A L

انقلاب جنگل

میرزا کوچک جنگلی و رفقا

Mirza Koutchak Jangali *1879-+1922 (1257-1300)

میرزا کوچک جنگلی 1257-1300 ه.ش.

آلماني   deutsch Story  داستان persisch   فارسي
Giləki   گیلگی

Revolutionär! glaubte an den internationalen Kampf gegen Kapital und Ausbeutung

انقلابی بزرگ که به مبارزه جهانی ضد سرمایه و استعمار ایمان داشت

mirza

Photo Gallery---گالری عکس

ميرزا

mirza

ميرزا و رفقا

mirza und genossen

سران جنگل

köpfe der jangal

جنگلی ۱

jangali 1

جنگلی ۲

jangali 2

جنگلی ۳

jangali 3

جنگلی ۴

jangali 4

جنگلی ۵

jangali 5

مخالفان انقلاب

Gegner der Revulotion

جمهوري گيلان

Republik Gilan

کميسارهاي جمهوري

diverse Kommissare der Republik

آخرين عکسهاي ميرزا

letzen fotos von mirza

گاوک آلماني (هوشنگ)

Gauk (hooshang)

افسران آلماني و عثماني

deutsche & osmanische Offizire

از يک بابا

von ein baba
منبع: سردار جنگل بقلم ابراهیم فخرائی

مصدق ۱
مصدق ۲
اگر از اين صفحه خوشتان آمد دگمه هاي زير را کليک کنيد

XSEER
Free counter and web stats